ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το μάθημα της τεχνολογίας διδάσκεται στην πρώτη γυμνασίου 1 ώρα την εβδομάδα.

Οι σκοποί του μαθήματος, η διδακτική μεθοδολογία και η αξιολόγηση περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Comments are closed.