γραπτή εργασία α’ γυμνασίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Mαθητή/τρια,
Το διάστημα που κατασκεύαζες την ατομική εργασία παράλληλα συγκέντρωνες πληροφορίες σχετικά με το έργο σου. Τώρα θα πρέπει να συνθέσεις όλες τις πληροφορίες και να γράψεις μια εργασία η οποία θα συμπληρώσει και θα αναδείξει την κατασκευή σου.
Η εργασία μπορεί να είναι χειρόγραφη ή γραμμένη σε Η/Υ και θα παραδοθεί σε σχετικό φάκελο με την ολοκλήρωση της κατασκευή σου. Για την έκταση της γραπτής εργασίας καλό θα ήταν να συνεννοηθείς με τον καθηγητή σου γιατί εξαρτάται από το θέμα που επέλεξες.
Για να διευκολυνθείς παρακάτω θα βρεις ένα σχεδιάγραμμα που μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την ολοκλήρωση της εργασίας σου.

Στην αρχή θα υπάρχει μόνο η πρώτη σελίδα.

Στη συνέχεια η κυρίως εργασία θα απαρτίζεται από δυο κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Θα περιέχει πληροφορίες για το έργο που κατασκεύασες:

 • Τα υλικά και εργαλεία που χρησιμοποίησες για την κατασκευή.
 • Τυχόν σχέδια, σκίτσα ή φωτογραφίες της κατασκευής.
 • Περιγραφή της πορείας και του τρόπου κατασκευής του ατομικού σου έργου.
 • Διαστάσεις της κατασκευής σου (μήκος, πλάτος, ύψος) ή διαστάσεις των επιμέρους στοιχείων της κατασκευής.
 • Κοστολόγηση του ατομικού έργου σου (δηλαδή πόσο κόστισαν τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή).
 • Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Μπορείς να αναφέρεις και άλλα στοιχεία που τα θεωρείς απαραίτητα για την κατανόηση του τρόπου κατασκευής του έργου σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Το δεύτερο κεφάλαιο θα περιέχει πληροφορίες γενικά για το τεχνολογικό αντικείμενο που είχες σαν πρότυπο.
Ενδεικτικά θα μπορεί να περιέχει:

 • Ιστορική εξέλιξη του τεχνολογικού θέματος (πότε έγινε για πρώτη φορά η χρήση του, από ποιες φάσεις πέρασε, ποια είναι η σημερινή κατάσταση και ποιο είναι το μέλλον του).
 • Αρχές λειτουργίας (θα αναφερθούν και θα αναλυθούν οι βασικές αρχές λειτουργίας και οι επιστημονικές γνώσεις που βρίσκουν εφαρμογή και αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο τεχνολογικό θέμα).
 • Χρησιμότητα (Αναλύονται οι κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες ανάγκες που εξυπηρετεί).
 • Επιπτώσεις στο περιβάλλον ( θα παρουσιασθούν, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία και θα γίνει προσπάθεια να εξηγηθούν και να αναλυθούν).
 • Βιβλιογραφία (θα αναφερθούν όλες οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του έργου και την συγγραφή της εργασίας). Η ενότητα αυτή είναι απαραίτητη, πάντα πρέπει να αναφέρουμε τις πηγές από τις οποίες αντλήσαμε υλικό για τις εργασίες που εκπονούμε. Μπορείς να συμβουλευτείς ένα απλό παράδειγμα για το πως συντάσσεται η βιβλιογραφία.

Σε όλα τα παραπάνω μπορείς να προσθέσεις και όσες άλλες πληροφορίες θεωρείς εσύ απαραίτητες και που πιστεύεις ότι θα βοηθήσουν να κατανοηθεί  και να αξιολογηθεί το ατομικό σου έργο.

Καλή επιτυχία!

Comments are closed.